Dota 2 News: OpenAI aims to take on pro team at TI8